U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Beëindiging lidmaatschap


Beëindiging lidmaatschap de Montferland Schutters.

Looptijd lidmaatschap.
Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar. Het lidmaatschap van de Montferland Schutters wordt voor de duur van het resterende kalender jaar aangegaan.

Verlenging lidmaatschap.
Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd met één vol kalenderjaar (van 1 januari t/m 31 december) tenzij het lidmaatschap tijdig is opgezegd. 

Opzeggen voor 1 december
Er moet worden opgezegd uiterlijk voor 1 december van het voorafgaande jaar; de opzegging moet dus uiterlijk 30 november in het bezit van het bestuur zijn.

Bij niet tijdig opzeggen!
Als men niet tijdig heeft opgezegd, gaan wij ervan uit dat u weer een jaar lid blijft. Wij zullen het lidmaatschap weer voor een vol jaar aan u doorberekenen en vorderen omdat wij extra kosten gaan maken. Zeg dus tijdig op!

Opzeggingen uitsluitend per mail of brief
Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk gedaan en wel als volgt:

  • Per post;  uitsluitend via:
Secretariaat de Montferland Schutters
T.a.v.: 
Dhr. L. van der Salm
Oude IJsselweg 10
7075 EK  ETTEN
 
  • Per e-mail; uitsluitend via:

secretaris@demontferlandschutters.nl